Diensten

Voor corporaties | institutionele beleggers:

 • Strategische analyse van het bezit
 • Duurzaamheidsbeleid (visie, strategie)
 • Opstellen en verzorgen van prestatie uitvragen en
  -contracten in de markt
 • Ondersteuning en advies bij het kiezen van de juiste
  uitvoerende partner
 • Ondersteuning en advies bij vraagstukken bewoners
 • Inhoudelijke ondersteuning op techniek, wetgeving,
  communicatie en (energie) prestatiegarantie
 • Implementatietraject NOM / EPV
 • Begeleiding en ondersteuning organisatie-inrichting ten behoeve van
  het verduurzamingsproces
 • CO2-tool; inzicht in de opgave (techniek, geld, organisatie) reductie CO2-emissies route tot 2050.

Voor bouwbedrijven en toeleveranciers:

 • Van de strategie opbouwen tot operationeel inrichten van de
  organisatie met als doel de gehele organisatie in staat te stellen
  gewilde, comfortabele, gezonde en energieneutrale woningen te realiseren

Voor gemeenten

 • Opstellen van een energie-transitieplan, zie ook: team helder
 • Prestatieafspraken met stakeholders om tot aardgasloze wijken te komen
 • Implementatie en realisatie van energie-transitieplannen
Afbeelding huizenrij

Laatste berichten

Bekijk alles