Woningcorporaties

Woningcorporaties staan voor een gigantische opgave. Zij zijn de grootste opdrachtgever in de transitie van de woningvoorraad naar een duurzame energievoorziening. Niet voor niets worden ze zelfs de startmotor van de energietransitie genoemd.

De doelstelling van woningcorporaties is het voorzien in voldoende betaalbare kwalitatief goede woningen in leefbare wijken voor haar doelgroep.
Wij geloven erin dat een duurzame energiezuinige woningvoorraad ondersteunend kan zijn aan deze doelstellingen. Door slimme ingrepen te doen op het juiste moment blijft de corporatie juist in staat haar huurders betaalbare woonlasten te bieden, neemt de kwaliteit toe en is de (financiële) continuïteit van de organisatie geborgd.

Endule ondersteunt woningcorporaties bij de energietransitie. Onder andere met onze CO2-tool (ontwikkeld in samenwerking met Portaal) geven wij inzicht in de omvang van de opgave en bieden wij een sturingsinstrument voor het kiezen van de juiste route. Door een duidelijke verbinding te maken met vastgoedsturing ontstaat inzicht in welk deel van de voorraad wordt aangepakt en op welk moment. Worden beoogde maatregelen in één keer genomen of is stapsgewijs slimmer?
Wij zijn ervaringsdeskundigen op het snijvlak van vastgoed en duurzaamheid en hebben onze roots in de bouw- en corporatiesector. We hebben ruime ervaring met nieuwbouw, renovatie, en wijkaanpakken (o.a. warmtenetten). Ook zijn we als geen ander in staat samen met u uw opdrachtgeversrol verder te professionaliseren door het inrichten van prestatiegerichte samenwerking.
En ‘last but not least’ zien wij een groot belang in het zorgvuldig implementeren van de gevolgen van de transitieopgave in de organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inrichting van de regeling energieprestatievergoeding (contracten, primair systeem, procesinrichting etc.).

Bent u bestuurder, manager, assetmanager, adviseur of projectleider bij een corporatie en heeft u behoefte aan ondersteuning?
Wij gaan graag een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek met u aan.

Afbeelding huizenrij

Laatste berichten

Bekijk alles