Achtergrond

Van kwartiermaken naar waarmaken

Sjoerd Klijn Velderman en Simon Verduijn werkten samen in de periode 2009 – 2011 binnen het innovatietraject Gebieden Energie Neutraal. Hier werd onderzocht hoe energieneutrale gebieden gerealiseerd konden worden. Bij betrokken kansrijke projecten werd de energierekening ingezet voor de verduurzaming van de woning. De kennis en ervaring uit dit traject zijn de aanleiding geweest om het initiatief Stroomversnelling te starten. Uit dit initiatief is een grote spinn-off van Nul op de Meter (NOM) | EnergiePrestatieVergoeding (EPV) projecten ontstaan.

Realisatie eerste NOM woningen

Sjoerd Klijn Velderman, Simon Verduijn en Desmond Hughes realiseerden later, in het innovatieteam van een grote bouwer, de eerste NOM woningen in Heerhugowaard, Emmen en Soesterberg. Ondanks de grote potentie in de markt, kwam Stroomversnelling moeilijk van de grond. Onzekerheid, als gevolg van het ontbreken van voldoende kennis en ervaring bij betrokken partijen, bleek hiervan de oorzaak.

Versnellen verduurzamingambities

Het verkrijgen van specifieke NOM kennis en een intensievere samenwerking tussen diverse stakeholders is voorwaarde om tot de gewenste versnelling te kunnen komen.  Vanuit deze gedachte is Endule gestart en worden partijen geholpen om grotere aantallen duurzame woningen, daadwerkelijk, te realiseren

Afbeelding huizenrij

Laatste berichten

Bekijk alles