De missie van Endule

Endule gaat voor het creëren van een 100% duurzame leefomgeving. We voelen ons verantwoordelijk voor het versneld en betaalbaar uitvoeren van de energietransitie van de gebouwde omgeving en het creëren van een duurzame woon- en leefomgeving.
Dat uit zich in actieve betrokkenheid. We spreken organisaties aan op hun verantwoordelijkheid: dat begint met je duurzaamheidsdoelen formuleren en bereiken. We ondersteunen bij de uitvoering, van strategie tot operatie.
We zetten onze tanden in complexe vraagstukken, houden van een persoonlijke benadering en realiseren praktisch uitvoerbare oplossingen. En, belangrijk: we helpen organisaties om zélf verantwoordelijkheid te nemen.

Hoe we dat doen

We staan naast de mensen in jouw organisatie staan en helpen bij het opstarten, bijsturen, afmaken en evalueren van de duurzaamheidsopgave. Inhoudelijke, actuele vraagstukken plaatsen we in het perspectief van de lange termijn doelstellingen. We geven de mensen vertrouwen en laten ze ervaren hoe ze op verschillende manieren met de opgave aan de slag kunnen.

Hoe we graag werken

Endule kiest altijd voor een praktische insteek. We hebben gedegen inhoudelijke kennis en zorgen voor het borgen van expertise in jouw organisatie. Onze filosofie: Kijk naar het hele systeem,  breng een gezonde dosis motivatie mee, ontwikkel nieuwe hulpmiddelen en forceer een verandering. En bovenal: begin!

Onze kernwaarden:

Betrokken.
De rem zetten op klimaatverandering is onze intrinsieke motivatie. We zijn dan ook zeer betrokken bij de hieruit voortvloeiende vraagstukken van onze opdrachtgevers.

Verantwoordelijk.
We nemen onze verantwoordelijkheid en zijn aanspreekbaar op beoogde resultaten.

Praktisch.
Wij brengen structuur in complexe vraagstukken. Dit zorgt voor helder handelingsperspectief en rust in je organisatie. Bij ons geen theoretische rapportages.