Samenwerkingsverbanden

Endule neemt deel aan meerdere samenwerkingsverbanden met marktpartijen, woningcorporaties en overheden, die samen aan verschillende programma’s werken. Versnelling, kwaliteitsverbetering en prijsverlaging van de verduurzamingsopgave zijn het doel. Deze samenwerkingsverbanden zorgen naast innovatie- en slagkracht ook voor verbinding tussen de deelnemende partijen.

Stroomversnelling

De afgelopen jaren lag de focus van Vereniging Stroomversnelling op het in beweging krijgen van de energietransitie. In 2021 staat het haalbaar en betaalbaar inplannen van de energietransitie centraal. Een aantal programma’s waaraan Endule bijdraagt ondersteunen die doelstelling, zoals Prestatiesturing en Bestuurlijke activatie.

Aanjaagteam verduurzaming (koop)woningen
VVK

Endule maakt onderdeel uit van het aanjaagteam versnelling verduurzaming koopwoningen wat in 2022 van start is gegaan vanuit TKI Urban Energy. Het aanjaagteam door dit door met bedrijven en initiatieven aan de slag te gaan om de toekomstige aanpak, waarin de gebouwde omgeving in contingenten wordt verduurzaamd, nu al in de praktijk vorm te geven. Op deze manier worden leerervaringen opgedaan én komen staan de partijen klaar voor verdere opschaling.Dit doet het team op twee manieren: via een ‘community of practice’ waarin de relevante partijen ervaringen uitwisselen en gezamenlijk knelpunten oplossen én via ‘kickstart projecten’ waarin lokaal nieuwe vormen van samenwerking tussen bedrijven, overheden en gebouweigenaren worden uitgeprobeerd.

De Renovatieversneller

Programma De Renovatieversneller richt zich op het sneller, beter en betaalbaar renoveren van de woningvoorraad. Dit gebeurt vanuit de opvatting dat de vraag- en aanbodkant het beste kunnen samenwerken in de energietransitie. Door woningbezitters (corporaties, beleggers) te laten samenwerken ontstaat ruimte om op grote schaal verduurzamingsaanbod te creëren.  De activiteiten van De Renovatieversneller gaan over in een bredere aanpak waarbij naar corporatiewoningen ook woningen van particulieren aan bod komen.

Energiesprong

Stichting Energiesprong heeft een internationaal georiënteerde aanpak. Een groot deel van de sociale woningvoorraad in Noordwest-Europa is gestapeld bezit. Energiesprong richt zich op de doorontwikkeling van de markt voor het renoveren van bestaande meergezinswoningen. Vanuit dit Nederlandse initiatief zijn marktontwikkelingsteams actief in onder andere Frankrijk, Duitsland en Engeland. Endule maakt deel uit van het Nederlandse marktontwikkelingsteam en wisselt regelmatig ervaringen uit met de teams in de andere landen.

Brabantse Duurzaamheids Alliantie

De Brabantse Duurzaamheids Alliantie (BDA) is een samenwerkingsverband tussen twee woningcorporaties en vijf bouwers. Tussen 2020 en 2023 wil de alliantie 4.500 woningen verduurzamen. Het programmabureau BDA staat onder leiding van Endule. BDA werkt ook samen met De Renovatieversneller.