Woningcorporaties

Woningcorporaties staan voor een gigantische opgave. In de transitie naar een duurzame energievoorziening zijn zij de grootste opdrachtgever. Niet voor niets worden corporaties de startmotor van de energietransitie genoemd.

Endule brengt rust, structuur en houvast

Endule werkt samen met corporaties aan tal van vraagstukken op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Wij kennen de corporatiesector van binnenuit. We zijn ons daardoor bewust van de complexiteit van de opgave. Met onze kennis en oplossingsgerichte houding brengen we rust en structuur in je organisatie. We bieden houvast. We helpen corporaties door de bomen het bos weer te zien.

Ruime ervaring

Endulisten zijn ervaringsdeskundigen op het snijvlak van vastgoed en duurzaamheid. Onze roots liggen zowel in de bouw- en corporatiesector. We hebben ruime ervaring in nieuwbouw, renovatie en wijkaanpakken (zoals warmtenetten).
Door het inrichten van prestatiegerichte samenwerking professionaliseren we samen jouw opdrachtgeversrol.
Tot slot vinden wij het belangrijk dat de gevolgen van de transitie zorgvuldig worden geïmplementeerd in je organisatie. Denk bijvoorbeeld aan de procesinrichting van de regeling EPV.

Endule CO2 Koersplan

Het Endule CO2 Koersplan is een uniek instrument dat technisch, financieel en organisatorisch inzicht biedt in de omvang van de opgave voor jouw corporatie tot 2050. Daarnaast is het een sturingsinstrument dat je helpt de juiste route te kiezen, met een direct handelingsperspectief voor lopende projecten. Doordat het plan ook rekening houdt met vastgoedsturing, wordt helder welk deel van de voorraad wanneer wordt aangepakt.

Lees hier meer over het CO2 Koersplan.

Endule helpt corporaties en institutionele beleggers bij en/of met:

 • De strategische analyse van het bezit
 • Het formuleren van (visie en strategie van) het duurzaamheidsbeleid
 • Het opstellen en uitvoeren van het proces van prestatie-uitvragen en
  -contracten in de markt
 • Ondersteuning en advies bij het kiezen van de juiste
  uitvoerende partner
 • Ondersteuning en advies bij vraagstukken van bewoners
 • Inhoudelijke ondersteuning op het gebied van techniek, wetgeving,
  communicatie en (energie)prestatiegarantie
 • Het implementatietraject NOM/EPV
 • Begeleiding van en ondersteuning bij de organisatie-inrichting
  voor het verduurzamingsproces
 • CO2 Koersplan; inzicht in de opgave van de route naar reductie CO2-emissies tot 2050.

Ben je bestuurder, manager, assetmanager, adviseur of projectleider bij een corporatie en heb je behoefte aan ondersteuning? Bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!