Vorige slide
Volgende slide

Klimaatneutraal in 2050?
Endule maakt jouw duurzaamheidsdoelen
concreet, zichtbaar en haalbaar.

Duurzame leefomgeving

Endule werkt aan een snelle en betaalbare transitie naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving in 2050. Wij helpen om jouw duurzaamheidsdoelen te duiden, plannen en te behalen.

Een serieuze opgave

De impact van de mens op het klimaat wordt steeds zichtbaarder. Maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan worden steeds concreter. De klimaatdoelen van 2050 leiden tot een stevige, verplichte opgave: een CO2-neutrale gebouwde omgeving. Naast natuur inclusief bouwen en het gebruik van duurzame materialen staat hierbij het verduurzamen van de warmtevoorziening centraal.

Onze opdrachtgevers

Endule adviseert en ondersteunt overheden, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, beleggers, bouwers én particulieren bij het realiseren van de CO2-neutrale gebouwde omgeving. Dit doen we met concrete, uitvoerbare plannen mét draagvlak.

Endulisten

We verstaan ons vak, zijn intrinsiek gemotiveerd en staan middenin de maatschappij. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en zijn aanspreekbaar voor de beoogde resultaten.