Het Woonplan is een product van Endule. Met het Woonplan ondersteunen wij particuliere woningeigenaren bij het verduurzamen. Woningeigenaren hebben hiermee inzicht in de stappen die genomen kunnen worden om tot een goed doordachte duurzame woning te komen.
Ons advies is op maat gemaakt voor iedere woning omdat iedere woning unieke kenmerken heeft. Datzelfde kan gezegd worden van bewoners die specifieke comfortwensen kan hebben.

Het Woonplan wordt in de meeste gevallen aangeboden in samenwerking met een gemeente, bank of andere organisatie.Wij richten ons vooralsnog niet rechtstreeks op particulieren.

Versnipperd bezit
In veel wijken in Nederland is er sprake van een mix van huur- en koopwoningen. In sommige gevallen zien we in één bouwblok woningen van een verhuurder (woningcorporatie) als particuliere eigenaar. Dit wordt in vakjargon ook wel ‘versnipperd bezit’ genoemd.

Wanneer een woningcorporatie aan de slag gaat met het verduurzamen van huurwoningen kan het aantrekkelijk zijn om ook direct de particuliere eigenaren mee te nemen in de aanpak. Dit coördineren en zorgen voor een tijdig passend aanbod is vaak nog pionieren en onderdeel van pilots. Woningcorporaties zijn gericht op huurders en gemeenten zijn op zoek naar hun rol in deze opgave.

Endule is een ervaren partij in projecten waar versnipperd bezit aan de orde is. Vaak gaat dit om procesbegeleiding gecombineerd met de toepassing van de Woonplan-aanpak. 

Meer weten? Neem contact op met Wanda van Enst.

 

De website van Het Woonplan is geactualiseerd. Kijk hier.