Endule team

Endule - Desmond Hughes

Desmond Hughes

Heeft zijn basis in het woon- en energiedomein. Ziet zichzelf liever als ‘resultant’ dan alleen consultant. Streeft daarbij naar de juiste mix van hoge ambitie, stevige inhoud en doortastende aanpak. Is tijdens het proces vaak de kennisbrenger en pakt ook regelmatig de rol van (technisch) geweten. Brengt zo het team goed tot de eindstreep. Ziet het als zijn taak de (on)mogelijkheden in een verduurzamingstraject op waarde te beoordelen en om te zetten in begrijpelijke maatregelen.

De energietransitie is een van de grootste uitdagingen van de mensheid. Domeinen zoals wonen, energie, mobiliteit en data zijn onderling afhankelijk en zullen in de toekomst nog meer verweven raken met elkaar. Daarom moeten we de energietransitie holistisch benaderen

Martine van der Woude

Heeft ruime ervaring met duurzaamheid en de energietransitie in het gemeentelijke en wetenschappelijk domein. Werkt graag op het snijvlak van inhoud en proces; mensen en techniek. Krijgt energie van het nú versnellen en momentum creëren, met de lange termijn in het vizier. Ziet samenwerking, zorgvuldige participatie en communicatie als belangrijke sleutels tot succes. Weet daarbij anderen te enthousiasmeren en in hun kracht te zetten. Is ervaren gespreksbegeleider in de resultaatgerichte dialoog en geïnteresseerd in inclusieve besluitvorming.

Bij de energietransitie komen systeem- en leefwereld samen. Dat kan flink schuren. Samen kunnen we deze wrijving omzetten in glans. Daar zet ik mij graag voor in!

Sjoerd Klijn Velderman

Sjoerd Klijn Velderman 

Heeft een achtergrond in de bouwsector. Zet, vanuit de gewenste eindsituatie, in op de hefbomen die dat eindresultaat mogelijk maken. Als iets nodig is, maar het bestaat nog niet, dan bouwt Sjoerd het gewoon zelf. Een voorbeeld hiervan is een energiemodule die hij in 2016 bouwde. Deze ontwikkeling mondde uit in het bedrijf FactoryZero, waar inmiddels 70 mensen werken en jaarlijks 1200 modules gemaakt worden. Sinds 2020 focust Sjoerd zich weer 100% op Endule en het gepland krijgen van de energietransitie.

Mijn motto: practice what you preach.

Daniël Duijvestijn

Daniël Duijvestijn

Is werkzaam op het snijvlak van vastgoed en duurzaamheid. Daniël werkt vanuit de intrinsieke motivatie om de energietransitie betaalbaar te houden voor iedereen. Als betrokken adviseur maakt hij complexe vraagstukken behapbaar vanuit de overtuiging dat dit leidt tot resultaat in bijvoorbeeld kostenverlaging en snelheid. In zijn rol van  programmamanager daagt hij zichzelf en anderen uit na te denken over eigen opvattingen en aarzelt niet om de lat hoog te leggen. Heeft jaren gewerkt als opdrachtgever van ambitieuze duurzaamheidsprojecten en als manager in de corporatiesector. Is strategisch sterk en weet tegelijk goed de verbinding te maken met het tactische en operationele niveau.

Ik haal er veel voldoening uit wanneer het me lukt om partijen dichter bij elkaar te brengen door ze inzicht te geven in elkaars problematiek.

Wanda van Enst

Wanda van Enst 

Werkte als transitiemaker en heeft een achtergrond in de sociale wetenschap. Promoveerde in Milieu-maatschappijwetenschappen. Zoekt continu de relaties tussen de sociale, technische en governance-aspecten van de energietransitie. Werkte als adviseur en programmamanager voor verschillende gemeenten en provincies op het gebied van wijkaanpakken en warmtetransitievisies.  Heeft een specifieke focus op de integrale aanpak.

Simon - Endule 2020

Simon Verduijn

Zoekt het gezamenlijk belang van partijen om een beter resultaat te bereiken, voor zowel betrokkenen als de samenleving. Vindt ingewikkelde puzzels leuk, net als samenwerken om tot goede resultaten en oplossingen te komen. Denkt graag in systemen, vanuit onderlinge afhankelijkheid en vanuit de belangen van mensen en organisaties. Rondde zijn studie bouwkunde af met een landschappelijk ontwerp.  Werkte als duurzame vastgoedontwikkelaar en exploiteerde duurzame energiesystemen.

In ons eigen team werken we zonder regels, maar met eigen verantwoordelijkheid. Praktische zaken regelt iedereen zelf, zodat we onze tijd zoveel mogelijk aan inhoudelijk werk kunnen besteden.”

Nick Stringer

Heeft biologie gestudeerd aan de Wageningen Universiteit en de afgelopen jaren steeds meer in aanraking gekomen met de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Heeft gewerkt in de installatiesector en is ervaringsdeskundige in de toepassing van Het Woonplan door het gebruik ervan in zijn eigen wijk en woning. Wordt enthousiast van natuurvriendelijk (ver)bouwen en handige innovaties die verduurzaming versimpelen, en sluit niet uit dat hij op termijn zijn eigen installatiebedrijf begint. Is EP/W adviseur en is erg blij dat particuliere woningeigenaren met Het Woonplan worden voorzien van een gedegen stappenplan om hun woning energiezuinig en aardgasloos te maken.