Endule team

Zeno Cramwinckel

Zet zich, als adviseur duurzaam wonen, in voor een duurzamere leefomgeving die voor iedereen binnen handbereik ligt. Met zijn achtergrond in Milieuwetenschappen aan de Wageningen Universiteit en ervaring als docent natuurkunde, combineert hij theoretische kennis met een mensgerichte aanpak om verduurzaming in huis voor iedereen toegankelijk te maken. Zeno omarmt een integrale benadering waarbij de bewoner centraal staat. Hij begeleidt mensen bij het realiseren van hun verduurzamingsambities door hen te voorzien van begrijpelijke informatie en praktische tools, zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de informatie zelf.

Endule - Daniël Duijvestijn

Daniël Duijvestijn

Is werkzaam op het snijvlak van vastgoed en duurzaamheid. Daniël werkt vanuit de intrinsieke motivatie om de energietransitie betaalbaar te houden voor iedereen. Als betrokken adviseur maakt hij complexe vraagstukken behapbaar vanuit de overtuiging dat dit leidt tot resultaat in bijvoorbeeld kostenverlaging en snelheid. In zijn rol van  programmamanager daagt hij zichzelf en anderen uit na te denken over eigen opvattingen en aarzelt niet om de lat hoog te leggen. Heeft jaren gewerkt als opdrachtgever van ambitieuze duurzaamheidsprojecten en als manager in de corporatiesector. Is strategisch sterk en weet tegelijk goed de verbinding te maken met het tactische en operationele niveau.

Ik haal er veel voldoening uit wanneer het me lukt om partijen dichter bij elkaar te brengen door ze inzicht te geven in elkaars problematiek.

Endule - Wanda van Enst 

Wanda van Enst 

Werkte als transitiemaker en heeft een achtergrond in de sociale wetenschap. Promoveerde in Milieu-maatschappijwetenschappen. Zoekt continu de relaties tussen de sociale, technische en governance-aspecten van de energietransitie. Werkte als adviseur en programmamanager voor verschillende gemeenten en provincies op het gebied van wijkaanpakken en warmtetransitievisies.  Heeft een specifieke focus op de integrale aanpak.
Endule - Noor van Esch

Noor van Esch

Heeft een breed palet aan kennis op het gebied van projectontwikkeling, duurzaamheid en de gebouwde omgeving. Is intrinsiek gedreven de energietransitie te versnellen. Zodoende altijd op zoek naar het professionaliseren van organisaties door het helpen bij inzicht in data, verbeteren van processen, besluitvorming. In staat lange termijn doelen en visies helder te formuleren, en deze op een juiste manier te vertalen naar beleid, en concrete en meetbare doelstellingen. Beleid moet namelijk bijdragen aan het verduidelijken van de te maken vervolgkeuzes, niet moeilijker maken.

“Ik haal veel energie uit het oplossen van complexe vraagstukken, door deze te analyseren en structureren. Overzicht en inzicht verbetert de grip op de problematiek en helpt bij de professionele besluitvorming van effectieve vervolgacties.”

Anne Genders

Krijgt energie van het inzetten van haar interesse in mens en techniek om woningeigenaren te helpen stappen te maken in het verduurzamen van hun woning. Door goed luisteren en creatief te zijn komt ze tot concrete en passende adviezen voor bewoners in de vorm van Woonplannen.

Anne heeft een diverse achtergrond in IT, communicatie, facilitair management en plant-based koken en heeft hierbij ervaring opgedaan met adviseren en projectmanagement. Vanuit een grote betrokkenheid bij het creëren van een duurzamere wereld stort ze zich nu volop op het bijdragen aan de energietransitie voor particuliere woningeigenaren.

Endule - Desmond Hughes

Desmond Hughes

Heeft zijn basis in het woon- en energiedomein. Ziet zichzelf liever als ‘resultant’ dan alleen consultant. Streeft daarbij naar de juiste mix van hoge ambitie, stevige inhoud en doortastende aanpak. Is tijdens het proces vaak de kennisbrenger en pakt ook regelmatig de rol van (technisch) geweten. Brengt zo het team goed tot de eindstreep. Ziet het als zijn taak de (on)mogelijkheden in een verduurzamingstraject op waarde te beoordelen en om te zetten in begrijpelijke maatregelen.

De energietransitie is een van de grootste uitdagingen van de mensheid. Domeinen zoals wonen, energie, mobiliteit en data zijn onderling afhankelijk en zullen in de toekomst nog meer verweven raken met elkaar. Daarom moeten we de energietransitie holistisch benaderen

Endule - Maarten Kasbergen

Maarten Kasbergen

Heeft jarenlange ervaring met veranderprocessen en implementatieprojecten, en brengt met zijn achtergrond in de IT-sector een vernieuwend en waardevol perspectief in. Heeft een positieve instelling, aanstekelijk enthousiasme, en kan complexe dingen eenvoudig uitleggen zonder afbreuk te doen aan de inhoud. Zoekt vanuit overzicht en structuur naar oplossingen die alle belanghebbenden dienen, maar is niet bang hiervoor buiten de gebaande paden te treden. Richt zich op de systemische transitie naar circulair en biobased verduurzamen, en de doorontwikkeling van de Woonplan-aanpak.

“Ik zet mijn kennis en ervaring in om een waardevolle bijdrage te leveren aan een duurzame, klimaatbestendige toekomst. Cruciaal voor mij is dat we zoeken naar oplossingen voor de problemen van nu, zonder dat we daarmee problemen in de toekomst creëren.”

 
Endule - Sjoerd Klijn Velderman 

Sjoerd Klijn Velderman 

Heeft een achtergrond in de bouwsector. Zet, vanuit de gewenste eindsituatie, in op de hefbomen die dat eindresultaat mogelijk maken. Als iets nodig is, maar het bestaat nog niet, dan bouwt Sjoerd het gewoon zelf. Een voorbeeld hiervan is een energiemodule die hij in 2016 bouwde. Deze ontwikkeling mondde uit in het bedrijf FactoryZero, waar inmiddels 70 mensen werken en jaarlijks 1200 modules gemaakt worden. Sinds 2020 focust Sjoerd zich weer 100% op Endule en het gepland krijgen van de energietransitie.

Mijn motto: practice what you preach.


Endule - Nick Stringer

Nick Stringer

Heeft biologie gestudeerd aan de Wageningen Universiteit en de afgelopen jaren steeds meer in aanraking gekomen met de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Heeft gewerkt in de installatiesector en is ervaringsdeskundige in de toepassing van Het Woonplan door het gebruik ervan in zijn eigen wijk en woning. Wordt enthousiast van natuurvriendelijk (ver)bouwen en handige innovaties die verduurzaming versimpelen, en sluit niet uit dat hij op termijn zijn eigen installatiebedrijf begint. Is EP/W adviseur en is erg blij dat particuliere woningeigenaren met Het Woonplan worden voorzien van een gedegen stappenplan om hun woning energiezuinig en aardgasloos te maken.


Simon Verduijn

Zoekt het gezamenlijk belang van partijen om een beter resultaat te bereiken, voor zowel betrokkenen als de samenleving. Vindt ingewikkelde puzzels leuk, net als samenwerken om tot goede resultaten en oplossingen te komen. Denkt graag in systemen, vanuit onderlinge afhankelijkheid en vanuit de belangen van mensen en organisaties. Rondde zijn studie bouwkunde af met een landschappelijk ontwerp.  Werkte als duurzame vastgoedontwikkelaar en exploiteerde duurzame energiesystemen.

In ons eigen team werken we zonder regels, maar met eigen verantwoordelijkheid. Praktische zaken regelt iedereen zelf, zodat we onze tijd zoveel mogelijk aan inhoudelijk werk kunnen besteden.”

Endule - Martine van der Woude

Martine van der Woude

Heeft ruime ervaring met duurzaamheid en de energietransitie in het gemeentelijke en wetenschappelijk domein. Werkt graag op het snijvlak van inhoud en proces; mensen en techniek. Krijgt energie van het nú versnellen en momentum creëren, met de lange termijn in het vizier. Ziet samenwerking, zorgvuldige participatie en communicatie als belangrijke sleutels tot succes. Weet daarbij anderen te enthousiasmeren en in hun kracht te zetten. Is ervaren gespreksbegeleider in de resultaatgerichte dialoog en geïnteresseerd in inclusieve besluitvorming.

Bij de energietransitie komen systeem- en leefwereld samen. Dat kan flink schuren. Samen kunnen we deze wrijving omzetten in glans. Daar zet ik mij graag voor in!