De grootste verbouwing van Nederland waarbij woningcorporaties de startmotor zijn. Maar hoe dan?

Woningcorporaties zijn helemaal gewend aan het beheren en onderhouden van een woningportefeuille. Het uitbreiden van de portefeuille in de vorm van nieuwbouw is eveneens gangbaar en volledig ingebed in de organisatie.
De transformatie van de portefeuille die nodig is om aan te sluiten op de energietransitie vraagt vaardigheden, processen en afwegingen die wezenlijk anders zijn dan bij onderhoud en nieuwbouw.
Deze gigantische opgave schreeuwt om een programmatische aanpak waarbij woningen worden aangepakt op een logisch moment met betaalbare maatregelen die spijtvrij bijdragen aan het CO2 neutrale einddoel.

Hieronder vertellen wij je graag meer over het werken met een verduurzamingsprogramma en wat het door Endule ontwikkelde CO2 Koersplan hieraan kan bijdragen.

Inrichting verduurzamingsprogramma

De inrichting van dit programma vraagt inzicht in de opgave, een duidelijke richting en handelingsperspectief voor de mensen in de organisatie die met deze opgave aan de slag zijn. Endule helpt woningcorporaties met dit inzicht en het inrichten van een programma om ‘in control’ te zijn van de opgave. We hebben hiervoor het Endule CO2 Koersplan ontwikkeld. Een afgebakend proces waarbij we met breed draagvlak in de organisatie komen tot een ingericht en haalbaar verduurzamingsprogramma. Resultaten worden vastgelegd in een doorontwikkeld instrument gebaseerd op inmiddels jarenlange ervaring.

Door overzicht te hebben over de opgave, duidelijke keuzes te maken op basis van gezamenlijke afwegingen creëren we rust in de organisatie waardoor woningen in een voorspelbare stroom worden aangepakt met tevreden huurders als gevolg. Onderstaand model geeft volgens ons mooi weer wat de oorzaken zijn van bijvoorbeeld gevoelens van weerstand of frustratie die worden ervaren door mensen die werken aan de opgave.

Uitvoering verduurzamingsprogramma

De uitvoering van het verduurzamingsprogramma vraagt een implementatie in de organisatie. Met een jaarlijkse cyclus wordt het plannen, voorbereiden en uitvoeren van deze projecten binnen de kortste keren routine. Uitvoeringspartijen (ketenpartners) weten voor de komende jaren waar ze aan toe zijn en kunnen het werk op een efficiënte wijze plannen en uitvoeren.

Het Endule CO2 Koersplan is een gestandaardiseerd proces, waarbij resultaten worden vastgelegd in een Excel-gebaseerd instrument. Door in een relatief kort tijdsbestek met de organisatie de vertaalslag te maken van strategie naar operatie ontstaat er duidelijkheid en rust. De gekozen strategie blijkt haalbaar en is vertaald naar concrete programma’s en projecten. Betrokken medewerkers zijn meegenomen in dit proces, hebben inhoudelijk kunnen bijdragen en zijn gemotiveerd om aan de slag te gaan.

Voor wie?

Het Endule CO2 Koersplan is er voor woningcorporaties die toe zijn aan de stap naar programmatisch werken. Waar behoefte is aan overzicht en waarbij de financiële haalbaarheid van de energietransitie ter discussie staat.
Het Endule CO2 Koersplan helpt de organisatiestrategie te verbinden aan de operatie. Deze werkwijze is daarom juist relevant voor een brede samenstelling van de organisatie. Onze werksessies zorgen voor begrip en verbinding tussen mensen in de organisatie en verhogen het plezier in het werken aan deze opgave.

Nieuwsgierig?

Ben je nieuwsgierig naar onze aanpak? Wij gaan graag met je in gesprek om samen te ontdekken of het CO2 Koersplan aansluit bij de behoeften van jouw organisatie. Uiteraard volledig vrijblijvend.

Sturen op warmtevraag

Sturen op energielabels wordt vervangen door het sturen op warmtevraag. Het verlagen van de warmtevraag tot tenminste de Standaard voor woningisolatie maakt de woningvoorraad geschikt voor een duurzaam alternatief voor aardgas én het geeft meer zekerheid over de woonlasten.

Wat is een programma of programmatisch werken eigenlijk?


Onder een programma verstaan wij een tijdelijke manier van samenwerken (bijvoorbeeld behalen Nat. Prestatieafspraken 2030), gericht op het nastreven van bepaalde doelen, die bijdragen aan het verwezenlijken van de strategie van de organisatie(s). Dit is anders als bij projecten waarbij resultaten worden nagestreefd.
Projecten zijn onderdeel van dit programma maar een verduurzamingsingreep bij mutatie kan dat ook zijn. Met programmamanagement stuur je een programma op een dusdanige manier aan dat de doelen dichterbij komen op een manier die aansluit bij de eisen en wensen van de belanghebbenden. Die belanghebbenden kunnen ook andere organisaties zijn.

Het CO2 Koersplan verbindt de strategie aan de operatie.