Gemeenten

In 2050 moet Nederland een CO2-arme samenleving zijn. In het klimaatakkoord zijn de gemeenten het beoogd bevoegd gezag om besluiten te nemen ten aanzien van het uitfaseren van aardgas in de gebouwde omgeving. ‘Per wijk besluit de gemeenteraad in een uitvoeringsplan over de alternatieve energie-infrastructuur en planning. Dit biedt het kader waarbinnen gebouweigenaren, netbeheerders, warmtebedrijven, gemeente en andere partijen investeringsbeslissingen nemen. ’Gemeenten hebben volgens het akkoord richting bewoners een ‘regierol’ als het gaat om de energietransitie.

Endule is vanaf 2017 betrokken bij een van de eerste wijken die plannen maken voor een aardgasvrije toekomst.

Endule biedt ondersteuning bij de planvorming en realisatie van de energietransitie per wijk. Endule faciliteert inhoud en proces voor een ambitieuze doch realistische en betaalbare CO2-vrije warmtetransitie voor alle bewoners, corporaties, bedrijven, maatschappelijke instellingen en andere gebouweigenaren in de wijk. Dit doen wij op basis van een aanpak die wij mede hebben helpen ontwikkelen tijdens het programma Gebieden Energie Neutraal en dat de basis vormt voor de Smart Energy Cities aanpak. https://www.smartenergycities.nl/model/

Endule werkt samen in een netwerk om alle benodigde expertise en vaardigheden voor een succesvolle wijkaanpak te bundelen. https://teamhelder.nl/ 

Bent u programmamanager, assetmanager, adviseur of projectleider bij een gemeente en heeft u behoefte aan ondersteuning?
Wij gaan graag een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek met u aan.

Afbeelding huizenblok

Laatste berichten

Bekijk alles