Vorige slide
Volgende slide

Gemeenten

In 2050 moet Nederland een  CO2-arme samenleving zijn. In het Klimaatakkoord zijn de gemeenten aangewezen om besluiten te nemen over de uitfasering van aardgas in de gebouwde omgeving: Per wijk besluit de gemeenteraad in een uitvoeringsplan over de alternatieve energie-infrastructuur en planning. Dit biedt het kader waarbinnen gebouweigenaren, netbeheerders, warmtebedrijven, gemeente en andere partijen investeringsbeslissingen nemen. Gemeenten hebben volgens het akkoord een regierol richting bewoners als het gaat om de energietransitie.

Ondersteuning voor gemeenten

Endule ondersteunt gemeenten, bijvoorbeeld bij het opstellen van integrale wijkuitvoeringsplannen, de uitwerking en het operationaliseren van gemeentelijke programmalijnen en het vormgeven van gemeentelijke vastgoedstrategieën.

Participatietrajecten

De energietransitie in de gebouwde omgeving is een enorme opgave, die dagelijks tot nieuwe knelpunten leidt. Met de Transitievisie Warmte bepaalt elke gemeente hoe en wanneer zij het aardgas uitfaseert. De aanpak is wijkgericht en de keuzes rond de alternatieve energie-infrastructuur, planning en de sociale en participatieve trajecten worden vastgelegd in een wijkuitvoeringsplan. Zonder het einddoel uit het zicht te verliezen moeten uiteenlopende belangen in deze trajecten verenigd worden. De dagelijkse praktijk is vaak grillig: een wijkaanpak is een mooi instrument, maar particulieren laten zich lang niet altijd ‘vangen’ in zo’n aanpak. Hoe geef je hier als gemeente toch handen en voeten aan?

Endule helpt gemeenten bij:

  • Het opstellen van een Transitievisie/ wijkuitvoeringsplan
  • Het maken van prestatieafspraken met stakeholders om tot aardgasloze wijken te komen
  • De implementatie en realisatie van energietransitieplannen
  • Het opzetten van programmalijnen voor verschillende vastgoedeigenaren
  • Aanpak van versnipperd bezit, inponding
 

Het Woonplan

Elke woningeigenaar verdient een onafhankelijk Woonplan, dat de weg wijst naar een duurzame, comfortabele en aardgasvrije woning. Hetwoonplan.nl is ontstaat uit de door ons ervaren noodzaak om, in het woud van verduurzamings-adviezen die niet toewerken naar een einddoel en zonder rekening te houden met de persoonlijke situatie, een alternatief te bieden.

Hetwoonplan.nl is in opdracht van de VNG ontwikkeld. Een werkwijze voor gemeenten en

energieprofessionals, waarmee ze Woonplannen op kunnen stellen waar woningeigenaren direct mee aan de slag kunnen. De werkwijze is ontstaan en test in Friesland, Leeuwarden. Inmiddels maken diverse gemeenten gebruik van de werkwijze en de diensten die Hetwoonplan.nl biedt.
Voor meer informatie kijk op de website van het Woonplan

Case: Palenstein in Zoetermeer
Endule is sinds 2017 betrokken bij de wijkaanpak Palenstein in Zoetermeer; Palenstein is een van de eerste wijken die plannen maakt voor een aardgasvrije toekomst.

Ben jij manager, programmamanager, beleidsadviseur of projectleider bij een gemeente en heb je behoefte aan ondersteuning?
Bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek