Het Endule CO2 Koersplan: verduurzaming gestroomlijnd in een gestandaardiseerd proces 

 

Het Endule CO2 Koersplan is een gestandaardiseerd proces, waarbij resultaten worden vastgelegd in een Excel-gebaseerd instrument. Door in een relatief kort tijdsbestek met de organisatie de vertaalslag te maken van strategie naar operatie ontstaat er duidelijkheid en rust. De gekozen strategie blijkt haalbaar en is vertaald naar concrete programma’s en projecten. Betrokken medewerkers zijn meegenomen in dit proces, hebben inhoudelijk kunnen bijdragen en zijn gemotiveerd om aan de slag te gaan.

Voor wie

Het Endule CO2 Koersplan is er voor organisaties die na veel gesproken te hebben over de opgave nu behoefte hebben aan concrete acties. Waar een doorkijk tot 2050 belangrijk wordt gevonden maar waar juist ook behoefte is aan het inzicht voor de komende jaren. Organisaties waar veel gepraat is over de opgave en waar inmiddels behoefte is aan concrete acties. Het CO2 Koersplan is bruikbaar voor grote en kleine corporaties – onze klanten lopen uiteen van 1.200 tot 75.000 eenheden.

Het Endule CO2 Koersplan is een gestandaardiseerd proces, waarbij resultaten worden vastgelegd in een Excel-gebaseerd instrument.